Chef produktion insamling

KSRR, Kalmar

Kalmarsundsregionens Renhållare rekryterar en nyckelbefattning.

VI ERBJUDER

Det här är jobbet för dig som vill arbeta med ledarskap, strategier och LEAN!

Vi erbjuder en ledande roll för en väsentlig del av KSRR: s verksamhet; insamling och återvinning. Avdelningen omsätter 92 miljoner varje år, varav insamling utgör 61 miljoner och återvinning 31 miljoner. Avdelningen har ett 50-tal anställda, där du som chef för produktion insamling har ett direkt ledarskap för tre arbetsledare och en driftplanerare.

MER OM OSS

Avfalls- och renhållningsområdet är dynamiskt. Nya miljökrav och samhälleliga krav nödvändiggör nya lösningar för avfallshanteringen. Det gäller såväl metoder och tekniker för att sortera och behandla avfallet som former för att organisera arbetet.

Vid sidan av uppdraget att driva den dagliga renhållnings¬verksamheten har KSRR fokus på att ständigt utveckla verksamheten, till nytta för kunderna, abonnenterna, medlemskommunerna, samhället och miljön.

KSRR har de senaste åren genomgått stora förändringar och genomfört ett antal effektiviseringar. Det har varit stort fokus på att verksamheten löper enligt satta processer och arbetsflöden. KSRR är en aktivitets- och projektdriven verksamhet som för närvarande driver flera omfattande projekt som kräver stort engagemang och tydlighet från ledningsgruppen.

Vi arbetar LEAN-influerat och har samlats runt några kommunicerade begrepp; ”Ett KSRR” samt ”Rätt från mig”. Organisationen är platt med korta beslutsvägar och direkt dialog. Från och med halvårsskiftet 2018 kommer KSRR att arbeta i nyproducerade aktivitetsbaserade lokaler med placering vid Moskogen i Kalmar.

ROLL OCH UPPGIFTER

Chefen för produktion insamling ansvarar för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal. Exempel på enskilda centrala ansvarsområden:

• Övergripande avdelningsplanering med tillhörande aktiviteter för produktionsoptimering, med såväl egna
resurser som entreprenörer
• Verksamhetsutveckling med hjälp av LEAN-metodik med fokus på ständiga förbättringar
• Entreprenadupphandling, genomförande och uppföljning av avtal
• KSRR:s fordon, arbetsmaskiner samt övrig utrustning

VI SÖKER

Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet i ledningsbefattning med resultatansvar. Vi ser det som meriterande om du har haft personalansvar för underställda chefer. Du har erfarenhet av att arbeta med strategisk organisation- och verksamhetsutveckling, samt erfarenhet av processtyrt förbättringsarbete, helst enligt LEAN-metodik. Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik eller logistik.

Viktigt är också vem du är som person. Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett helhetsperspektiv i en mål- och värdestyrd verksamhet. Du är nyfiken, möjlighetsorienterad samt har en strategisk kompetens som uttrycks genom ett engagerat ledningsgruppsarbete.

Du kommunicerar tydligt och har en coachande ledarstil. Du uppskattar ledarskapet med alla dess ingredienser och har en vilja och vana att arbeta genom dina medarbetare.

INTRESSERAD?

Sista ansökningsdatum har passerat och urvalsprocessen är igång. Annonsen ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt. Är du intresserad av tjänsten så välkommen att kontakta Per Dahlgren, tel. 0480-42 00 24.